Bezpieczeństwo

Korzystnie z pełnych usług sklepu internetowego GardenPark.eu wymaga zarejestrowania. W tym celu prosimy Ciebie o wypełnienie formularza rejestracyjnego, podając swoje dane osobowe. Twoje dane pozostawione w naszym sklepie są przechowywane na zabezpieczonym serwerze i przetwarzane wyłącznie w celu realizacji twojego zamówienia. GardenPark.eu nie udostępnia zebranych danych żadnym firmom ani osobom trzecim w żadnych celach.

Zakładając konto w naszym serwisie internetowym oraz dokonując za jego pośrednictwem zamówień wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez sklep internetowy GardenPark.eu zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.). Twoje dane osobowe są przetwarzane przez sklep internetowy GardenPark.eu zgodnie z warunkami określonymi w w.w. Ustawie oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024). W sklepie internetowym GardenPark.eu masz stałą możliwość przeglądania i dokonywania zmian twoich danych. W tym celu musisz się zalogować do swojego konta.w sklepie.


Właścicielem sklepu internetowego GardenPark.eu jest działająca od kilku lat na rynku promocji i reklamy interaktywna firma EUROBEST.PL


Adres siedziby firmy:
Eurobest.pl
ul. Słowiańska 1/9
93-101 Łódź

Adres elektroniczny serwisu internetowego: www.gardenpark.eu


Strona głównaStrona główna

Facebook